За нас

За нас

Тандем ДизайнООД е търговско дружество с ЕИК по Булстат: 203464417, със седалище и адрес на управление: България, гр. Варна, ул. Ламбо Пасков № 20, което създава и поддържа електронния магазин „Коконата” и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. Тандем ДизайнООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на интернет сайта, както и начините на достъп до него.